Alexander 23

“IDK You Yet” của Alexander 23

Trong chương trình 'IDK You Yet', Alexander 23 tuổi, trong cơn túng quẫn xã hội, đang hát cho một người tình tương lai mà anh chưa gặp mặt. ĐọC Thêm