Âm Thanh

Loa thính giác

Vài tháng sau khi Audioslave tái hợp để biểu diễn một chương trình chống Trump, ca sĩ chính Chris Cornell đã tự kết liễu đời mình một cách bi thảm. ĐọC Thêm

“Be Yourself” của Audioslave

Trong Audioslave's 'Be Yourself', người kể chuyện hỗ trợ người nghe sống đúng với con người của họ và luôn lạc quan trong hoàn cảnh của cuộc sống. ĐọC Thêm