Em Bé Keem

“Scapegoats” của Baby Keem

Baby Keem giải quyết nhiều chủ đề khác nhau, mặc dù chủ đề đáng chú ý nhất là do cậu ấy nghĩ ra, dựa trên lời bài hát 'Scapegoats'. ĐọC Thêm

'Vấn đề' của Baby Keem

Baby Keem sử dụng lời bài hát 'Issues' để thừa nhận những thách thức trong cuộc sống gia đình và đưa ra lời khuyên cho những người thân yêu của mình. ĐọC Thêm