Chùm Tia

“Freedom” của Justin Bieber & BEAM

Nói một cách đơn giản, 'Freedom' là một bài hát Cơ đốc được trình bày bởi một nghệ sĩ nhạc pop chính thống (Justin Bieber) cùng với một nhạc sĩ dancehall / reggae. ĐọC Thêm