Bờ Biển Dã Thú

Ý nghĩa của 'Left Hand' của Beast Coast

“Left Hand” có nhóm rap Beast Coast với hy vọng sẽ thiết lập một tiêu chuẩn cypher trên thị trường tương tự như tiêu chuẩn của Wu-Tang Clan. ĐọC Thêm

'Snow in the Stadium' của Beast Coast

'Snow in the Stadium' của The Beast Coast cho thấy họ trình diễn bộ đồ chơi có túi lấy cảm hứng từ đường phố, lấy cảm hứng từ reggae, thể hiện kỹ năng cá nhân của các nghệ sĩ nổi bật. ĐọC Thêm