“Black Vietnam” của Kanye West (với Lupe Fiasco)

Nguồn gốc của “Black Vietnam” của Kanye West bắt nguồn từ album “Yeezus” năm 2013 của anh. “Black Vietnam”, cùng với Lupe Fiasco, là được khái niệm hóa như một trong những bài hát để được giới thiệu trong dự án. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ý tưởng đã không thành hiện thực.


Sau đó, vào năm 2014 Lupe đã trên bờ vực phát hành một album hợp tác cùng với một nhà sản xuất có tên Symbolyc One. dự án viện trợ cũng được mang tên “Việt Nam đen”. Tuy nhiên, nó cũng không bao giờ thành hiện thực.

Sau đó, tua nhanh đến năm 2020 và Kanye chuẩn bị ra mắt album phòng thu thứ 10, “God’s Country”. Và anh ấy được cho là đã gia nhập lại Lupe Fiasco để hoàn thành đường đua để nó có thể được giới thiệu trong dự án này.