Chuột Boomtown

“Tôi không thích ngày thứ Hai” của The Boomtown Rats

Bộ phim kinh điển 'I Don't Like Mondays' của Boomtown Rats đề cập đến một vụ xả súng trường học đẫm máu diễn ra ở San Diego, California vào năm 1979. ĐọC Thêm