Charlie Wilson

“Brothers” của Kanye West (với Charlie Wilson)

Trong ca khúc 'Brothers', Kanye West muốn làm hòa với 'người anh em' của mình và khẳng định lại rằng mối quan hệ của họ thực sự là trọn đời. ĐọC Thêm