Thiếu Tá Trẻ Con

“LamboTruck” của Dreamville (với Cozz, Reason & Childish Major)

Trong “LamboTruck” của Dreamville, các rapper bày tỏ sự không hài lòng với thu nhập của họ đến mức quyết định cướp các ông chủ nhãn hiệu của nhau. ĐọC Thêm