Cameron Ở Đâu

Ý nghĩa lời bài hát 'LazyBaby' của Dove Cameron

Trong 'LazyBaby', Dove Cameron về cơ bản đang tán đổ bạn trai của cô ấy, một 'đứa trẻ lười biếng', người không nỗ lực vào mối quan hệ hoặc cuộc sống của họ nói chung. ĐọC Thêm

“My Once Upon a Time” của Dove Cameron

Lời bài hát của 'My Once Upon a Time' cho thấy Dove Cameron thề sẽ chủ động phấn đấu hướng tới sự vĩ đại của bản thân và viết nên câu chuyện về cuộc đời của chính cô ấy. ĐọC Thêm