Miễn Cước Sinatra

America đẹp

Người kể chuyện của 'Nước Mỹ xinh đẹp' công nhận nước Mỹ là một quốc gia tươi đẹp, mặc dù một đất nước cần phải nỗ lực hết mình để hướng tới lẽ phải. ĐọC Thêm

Ý nghĩa lời bài hát 'My Way' của Frank Sinatra

Trong 'My Way' của Frank Sinatra, người kể chuyện kể lại thành công chung của anh ấy trong cuộc đời, đặc biệt là về việc đạt được điều đó thông qua cương lĩnh cá nhân của anh ấy. ĐọC Thêm