Gabrielle Aplin

“Giếng trời” của Gabrielle Aplin

Gabrielle Aplin nói về việc tán thành thói quen đơn giản là dành thời gian chất lượng với một người cùng chí hướng mà bạn thực sự yêu mến. ĐọC Thêm

“Không bao giờ giống nhau” của Gabrielle Aplin

Giờ đây, Gabrielle Aplin sẽ “không bao giờ giống như trước” khi một người mà cô ấy phụ thuộc nhiều về mặt cảm xúc dường như sắp bị vạ tuyệt thông đối với cô ấy. ĐọC Thêm

“Đủ tốt” Gabrielle Aplin

Trong 'Good Enough', Gabrielle Aplin kỷ niệm việc có một người bạn thực sự có tác động nâng đỡ cuộc sống của cô. ĐọC Thêm