(G) I-Dle

“POP / STARS” của K / DA, (G) I-DLE, Madison Beer & Jaira Burns

K / DA thành công trên chiến trường và trong cuộc sống nói chung là do sự kiên trì của họ. ĐọC Thêm

“THE BADDEST” của K / DA, (G) I-DLE & Wolftyla (với Bea Miller & League of Legends)

'The Baddest' của nhóm nhạc nữ ảo K / DA là một bài hát hoàn toàn được viết cho trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. ĐọC Thêm