Đứa Trẻ Laroi

“So Done” của The Kid Laroi

Kid Laroi phát hiện ra mình đã yêu một người phụ nữ lôi kéo và kết luận rằng anh phải từ bỏ chuyện tình cảm. ĐọC Thêm

'Without You' của The Kid Laroi

Trong 'Without You', The Kid Laroi tìm thấy chính mình trong cảm xúc của mình khi nhận ra rằng anh đã mất người phụ nữ anh yêu. ĐọC Thêm