Macklemore & Ryan Lewis

“Wing $” của Macklemore và Ryan Lewis

Trong 'Wing $', Macklemore & Ryan Lewis chỉ trích ngành công nghiệp giày thể thao đã tận dụng những khao khát của giới trẻ cả tin và thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng nói chung. ĐọC Thêm

“Can’t Hold Us” của Macklemore và Ryan Lewis

Bộ đôi hip hop Macklemore & Ryan Lewis sử dụng lời bài hát 'Can't Hold Us' để nói với thế giới rằng không có chướng ngại vật nào trên con đường của họ có thể cản trở họ đến với đỉnh cao. ĐọC Thêm