Mgmt

MGMT - Cảm giác điện

Dựa trên lời giải thích của riêng MGMT về tác phẩm kinh điển của họ, “cảm giác điện” sẽ tương đương với mức độ cao đối với các chất. ĐọC Thêm

“Thời gian để giả vờ” của MGMT

'Time to Pretend' của MGMT chính thức được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào tháng 10 năm 2007 từ album 'Oracular Spectacular' của họ. ĐọC Thêm