Rupert Holmes

'Escape (The Piña Colada Song)' của Rupert Holmes

Trong “Escape (The Piña Colada Song)” của Rupert Holmes, hai người yêu nhau buồn chán đang tìm kiếm bạn đời mới phát hiện ra họ thực sự đang tìm kiếm những gì nhau một cách bất ngờ. ĐọC Thêm