Snoop Dogg

“Be Nice” của Black Eyed Peas (ft. Snoop Dogg)

Trong 'Be Nice', Black Eyed Peas và Snoop Dogg khuyến khích mọi người “sống tử tế”, đổi lại sẽ bắt đầu một chuỗi phản ứng tích cực. ĐọC Thêm

“Pimp Slapp’d” của Snoop Dogg

'Pimp Slapp’d' của Snoop Dogg chủ yếu nhắm vào Suge-Knight để chứng minh rằng anh ta không sợ đối đầu với anh ta không giống như các rapper khác. ĐọC Thêm