Hiện Trạng

Ý nghĩa lời bài hát 'In the Army Now' của Status Quo

'In the Army Now' của Status Quo đại diện cho Quân đội Hoa Kỳ như một tổ chức đánh lừa binh lính mất mạng dưới những lời đồn đại giả. ĐọC Thêm