Những Kẻ Xa Lạ

'Always the Sun' của The Stranglers

The Stranglers '' Always the Sun '' nhận thấy người kể chuyện miêu tả thế giới là không thể đoán trước và bất công, cũng như bản thân anh ta bất lực - nhưng 'luôn có mặt trời'. ĐọC Thêm

Ý nghĩa của 'Golden Brown' của The Stranglers

The Stranglers '' Golden Brown 'là một ca ngợi về một loại thuốc đặc biệt và là bạn gái của Hugh Crowell vào thời điểm nó được viết ra. ĐọC Thêm