Hệ Thống Của Một Xuống

'Genocidal Humanoidz' của System of a Down

Trên ca khúc này, System of a Down mô tả các lực lượng mà người Armenia đang gây chiến với tên gọi 'những hình người diệt chủng'. ĐọC Thêm

“Bảo vệ đất đai” bằng Hệ thống của A Down

Trong 'Protect the Land', System of a Down mô tả những người Armenia gặp khó khăn ở Artsakh như những người bảo vệ đất đai của họ. ĐọC Thêm

Hệ thống của một Down’s “Chop Suey!” Lời bài hát có nghĩa là

Hệ thống của một Down's 'Chop Suey!' được thành lập dựa trên tiền đề những người đã qua đời được nhìn nhận khác nhau dựa trên cách họ thực sự chết. ĐọC Thêm